Eğitsel Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Süreci

Eğitsel değerlendirme süreci,  engelli ya da risk durumunda olduğundan şüphe edilen çocukları ilk belirleme aşamasından başlayarak, gönderme öncesi süreç, gönderme, ayrıntılı değerlendirme, özel eğitim hizmetleri için uygunluğuna karar verme, yerleştirme, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama, uygulama ve değerlendirme-izleme aşamalarından oluşan bir süreci tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Makalede bu aşamalar tanımlanmış ve her bir aşamada dikkat […]

Aile Eğitim Çalışmaları: Bir Gözden Geçirme ve Meta – Analiz Örneği

Aile eğitim çalışmaları, özel eğitim hizmetleri alan bireylerin eğitimlerine birincil düzeyde etki eden en önemli desteklerden biridir.

Çocuğun Gelişim Sürecinde Eğitsel Bir Etkinlik Olarak Oyun

“Çocuğun Gelişim Sürecinde Eğitsel Bir Etkinlik Olarak Oyun” Gelişen bir dünyada hızlı değişen bir çevreye doğan çocuklar, kent yaşamının olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

“Görsel Düşünme” üzerine zengin bir kaynak

“Görsel düşünmenin doğası ve içeriği konusu üzerinde düşünmek isteyen” herkes ve özellikle Az Gören Eğitimi‘ne ilgisi olan eğitimciler için kaynak niteliğinde bir çalışma; “Görsel Düşünme”.

21 mart down sendreomu günü

+ 1 Farkla, tıpkı sizin gibiyiz. ( Down Sendromu Nedir? )

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır.

TEOG ANNESİ